Unibet lại phá vỡ kỉ lục doanh thu

Unibet vừa có doanh thu kỉ lục trong đợt báo cáo tài chính quý 1, với tổng doanh thu là 122,4 triệu bảng Anh, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước.

  • Lãi ròng của họ tăng 80% với giá trị 27,6 triệu bảng, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng đến 99% với giá trị 22,5 triệu bảng, và lợi nhuận sau thuế tăng gấp đôi với tổng là 20 triệu bảng.
  • Nợ ngân hàng của họ chỉ còn 26,3 triệu bảng.

Đây là quý thứ hai liên tiếp mà họ tiếp tục phá vỡ kỉ lục doanh thu, mặc dù tổng thể năm 2015 không phải là một năm thành công khi tổng thu nhập sau thuế của họ chỉ là 55,7 triệu bảng, giảm 40% so với năm 2014.

unibet-eb24-2016

Trong quý trước, tổng doanh thu của họ đạt 111,4 triệu bảng, và lợi nhuận sau thuế đạt con số 19,4 triệu bảng.
Unibet đã mua lại công ty Igame Group với số tiền 46 triệu bảng trong tháng 9, và hoàn thành các thỏa thuận để mua lại thông tin các tay cờ bạc trực tuyến từ Stan James với giá trị 19 triệu bảng.

Henrik Tjarnstrӧm, Giám đốc điều hành Unibet, cho biết: “Việc mua lại đã tăng tốc sự chuyển đổi kinh doanh của chúng tôi và các khoản thu đến từ địa phương quy định hiện nay là 34,3%, hơn rất nhiều so với 28,4% trong quý 3 của năm 2015. Nước Anh hiện tại là thị trường cờ bạc địa phương lớn nhất thế giới, và bây giờ cũng sẽ do Unibet quản lý.

“Trong khoảng thời gian đó cho đến ngày 07 tháng 02 năm 2016, tổng doanh thu trung bình hàng ngày đã tăng khoảng 45% GBP và khoảng 47% bằng đồng nội tệ so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, Igame Group và Stan James gia tăng hơn 30% trong những ngày vừa qua. “

2 comments

Comments are closed.